7 spôsobov, ako svetlovody privádzajú denné svetlo

Každá miestnosť potrebuje dostatok denného svetla, aby vynikli farby a materiály v interiéri, miestnosť nepôsobila depresívne a ľudia sa v nej cítili príjemne. Pozitívny vplyv na ľudský organizmus, ako aj na rastliny a živočíchov je dokázaný. Aké sú však možnosti, ak priestory nie je možné dostatočne alebo vôbec osvetliť denným svetlom?

Tu prichádza na scénu svetlovod. Systém je na trhu už od roku 1990 a pomaly si nachádza stále miesto v projektoch rodinných domov, bytoviek, ale aj kancelárii a výrobných hál. Výhodou svetlovodu je malý rozmer a vysoký výkon. Svetlovod tak dosahuje výborné tepelno-izolačné vlastnosti.

Svetlovody Solatube vďaka jedinečnému systému lomu svetla do tubusu Raybender® 3000 a odrazového materiálu Spectralight® Infinity dokážu viesť denné svetlo na veľmi dlhú vzdialenosť (20 až 30 m). Vďaka týmto technológiám môžeme svetlovody ohýbať aj do 90 stupňových uhlov a tak sa dostať naozaj skoro všade. Difuzér na spodnej časti potom zabezpečuje rovnomerný rozptyl denného svetla do miestnosti.

Svetlovody Solatube Vedenie Svetla 2

Aké možnosti privádzania denného svetla teda existujú?


1. Vedenie svetlovodu cez strešný plášť zo šikmej strechy
Väčšinou sa jedná na o náhradu za strešné okno. Systém má zväčša dĺžku 20-50 cm, keďže prechádza len strechou. Výhoda takéhoto riešenia oproti strešnému oknu je: menší otvor, lepšie tepelno-izolačne vlastnosti, nedochádza k oslňovaniu a tiež nie je potrebné čistenie strešného okna.


2. Vedenie svetlovodu zo šikmej strechy cez podkrovie
Bežné riešenie pre svetlovody určené do rodinných domov typu bungalov alebo domov s klasickou šikmou strechou s neobývaným podkrovím. Tu svetlovod prechádza vrstvami strechy a priestorom pod strechou.


3. Vedenie svetlovodu zo šikmej strechy cez podlažia
Svetlovod je zvyčajne vedený po obvodovej stene, aby neuberal miesto v priestore. Ak je systém vedený priestorom, zvyčajne sa vybuduje okolo falošný stĺp zo sadrokartónu. Systém je na konci ukončený vo vytvorenej šikmine, aby sa do priestoru dostalo čo najviac svetla.


4. Vedenie svetlovodu do pivničných priestorov
Svetlovod presvetľuje pivničné priestory. Nahrádza tzv. anglický dvorec. Svetlovod je lomený do 90 stupňového uhla a v priestore končí vo vytvorenej šikmine. Pri takejto inštalácii je potrebná inštalácia chráničky pre svetlovod v zemine (prípadne štrku atď.)


5. Vedenie svetlovodu z rovnej strechy do priestoru
Takéto vedenie je bežné hlavne pri kanceláriách, v priemyselných budovách, ale aj v moderných rodinných domoch. Svetlovod je vedený cez podlažie a následne uhlovým adaptérom vedený na požadované miesto. Takéto vedenie je nutné zväčša pre prekážky pri priamom vedení, ako potrubie klimatizácie, vetranie, rekuperácie, nosníky atď.


6. Vedenie svetlovodu z rovnej strechy
Bežné vedenie svetlovodu pre rovné strechy. Využívané pri rodinných domoch, ako aj výrobných halách a kanceláriách.


7. Vedenie svetlovodu z obvodovej steny
Ak nie je možné inštalovať systém do strešnej krytiny, existuje alternatíva vedenia z obvodového plášťa. Systém sa nainštaluje na fasádu, ideálne na južnú stranu, kde dopadá najviac svetla a je vedený do požadovanej miestnosti. Tento systém sa využíva pri bytových domoch, ale aj výrobných a obchodných priestoroch.