Výmena svetlíku za svetlovody Solatube – MOTOR CAR Košice

Solatube Svetlovody Svetlovody Namiesto Svetliku

Zadanie:

– odstrániť zatekanie existujúceho svetlíku, prípadne jeho kondenzáciu

– odstrániť nadmerné preslnenie v letnom období

– odstrániť únik tepla a zlepšiť tepelno-izolačné vlastnost cez strešný systém


– zabezpečiť rovnomerné rozptýlenie denného svetla v požadovanej intenzite

Návrh riešenia pomocou svetlovodov:

– svetlotechnický návrh pre zabezpečenie denného osvetlenia priestoru

– odstránenie existujúceho svetlíka s rozmermi 75×6 m= 450 m2

– izolácia priestoru tepelnou izoláciou

– hydroizolácia strešného systému PVC fóliou

– inštalácia 27 ks svetlovodov SOLATUBE M74 DS ( plocha 0,43 m2 x 27ks= 11,6 m2)

Solatube Vymena Za Svetli

Výhody riešenia za použitia svetlovodov :

– otvorenie strechy len 2,5% v porovnaní so svetlíkom
(svetlík 450 m2 – svetlovody 11.6 m2)

– odstránenie zatekania (hydroizolácia, kondenzácia)

– výrazné zlepšenie tepelnoizolačných parametrov daného priestoru

– úspora v oblasti energetických nákladov na vykurovanie a chladenie priestoru

– výrazne lepšie rozloženie denného svetla bez nepriaznivého
oslnenia

Solatube Svetlovody Nahrada Svetlovodov Za Svetlik

Po odstránení svetlíku a následným nainštalovaním svetlovodov Solatube M74 sa podarilo znížiť veľkosť otvoru v strešnej konštrukcii na 2,5% (11.6 m2) z pôvodného otvoru pre svetlík 450 m2. Vďaka výborným tepelno-izolačným vlastnostiam svetlovodu a výrazne nižšej otvorenej ploche v strešnom plášti sa podarilo znížiť náklady na vykurovanie a chladenie. Svetlovody boli navrhnuté tak, aby svetlo bolo distribuované rovnomerne a na miesta, kde je potrebné. Takto navrhnuté rozmiestnenie svetlovodov zabezpečuje, že svetlo zo svetlovodu neoslňuje pracovníkov alebo zákazníkov a poskytuje dostatočnú intenzitu a príjemné prostredie s plnohodnotným denným svetlom.