+ 421 903 200 555

Služby

Naše služby

Pomoc pri návrhu svetlovodov pri projekcii

Už v počiatočnej fáze projekcie je vhodné zakomponovať svetlovody do projektu stavby. Naši technici majú dlhoročné skúsenosti s návrhom svetlovodov, a preto vedia poskytnúť plnohodnotnú podporu pri návrhu, vyriešiť aj často neriešiteľné situácie a ponúknuť aj netradičné riešenia. Pri zakomponovaní svetlovodov do pôvodnej výkresovej dokumentácie, predíde investor neskoršími sťaženými podmienkami pri realizácii, ako napríklad tieniace prvky na streche, podlahové kúrenie, atď.

Svetlochnický návrh

Na základe výkresovej dokumentácie, alebo osobného zamerania vypracujeme svetlotechnický návrh, ktorý obsahuje 3D zobrazenie, ISO čiary, graf hodnôt atď.

Svetlotechnický posudok

Pre potreby hygieny je možné vypracovať aj svetlotechnický posudok s príslušnými náležitosťami.

Statický posudok

Pri väčších stavebných otvoroch poskytujeme možnosť vypracovania statického posudku a návrhu technického riešenia.

Zakreslenie svetlovodov do výkresovej dokumentácie

Medzi naše služby patrí aj zakreslenie svetlovodov Solatube do výkresovej dokumentácie.

Technické stavebné riešenie

Každá inštalácia si vyžaduje špecifický prístup. Preto poskytujeme technické návrhy a riešenia pre všetky typy striech, vedenia z fasády, prípadne iné atypické riešenia.

Konzultácie na stavbe a počas výstavby

Pre každú stavbu je dôležitá účasť na kontrolných dňoch, zosúladenie s inými profesiami a vytvorenie montážnych postupov. Ponúkame vám teda konzultáciu a poradenstvo počas výstavby priamo na stavbe. Táto časť je dôležitá, lebo na stavbách sa veci často operatívne menia.

Zameranie a návrh riešenia existujúcich stavieb

Pri väčších stavebných otvoroch poskytujeme možnosť vypracovania statického posudku a návrhu technického riešenia.

Profesionálna inštalácia

Náš profesionálny montážny tím nainštaluje svetlovody rýchlo a spoľahlivo. Dlhoročná skúsenosť a odborná spôsobilosť zaručuje hladkú a bezproblémovú montáž. Montážny tím má všetky potrebné nástroje a preto ich neprekvapí žiadna prekážka.

Pozáručný servis

Po skončení záruky na systém Solatube poskytujeme pozáručný servis, ktorý zahŕňa kontrolu izolácie strešného lemovania, napojenia na parozábrany (ak je možný prístup) a celková kontrola systému Solatube.

 

Prečo Svetlovody Solatube®

Svetlovody Solatube nie sú navrhnuté iba na privedenie denného svetla. Na vytvorenie Systému denného osvetlenia je totiž potrebné viac, než to čo vidí oko. Naši inžinieri premysleli i tie najmenšie nuansy a navrhli produkty, ktoré sú vo svojom odbore svetovou jednotkou.

Cenová kalkulácia