+ 421 903 200 555

O nás

Na Slovensku zabezpečuje už od roku 2004 marketingové a obchodné aktivity značky Solatube® spoločnosť SOLA SYSTEM SLOVAKIA, s.r.o. Našim cieľom je prinášať zákazníkom potešenie z denného svetla ako pri práci, tak pri chvíľkach športu a odpočinku. Podporujeme váš zdravý životný štýl. Snažíme sa za vašu dôveru vyjadrenú kúpou výrobkov Solatube, prinášať minimálne rovnocennú náhradu, vyjadrenú zdravým denným svetlom a príjemným pocitom. Môžeme z hrdosťou prehlásiť, že viac ako 90% užívateľov našich výrobkov prehlasuje, že získalo viac ako očakávalo.

Ale poďme od začiatku...

V jednoduchosti je krása Ľudia vždy sa radi obklopovali výrobkami, ktoré spríjemňovali ich pracovný čas a chvíle odpočinku. História sama píše zoznam vecí, pomôcok a zariadení, ktoré našli využitie a ktoré naopak zapadli do zabudnutia. Presvetlenie interiéru má významný vplyv na vývoj a zdravie človeka.

Je alarmujúce, pokiaľ dnes staviteľ pri svojom rozpočte nezabudne na milión zbytočností, ale z úsporných alebo iných dôvodov pozabudne na dostatočné množstvo okien a svetlovodov. Odsúdi svoju rodinu na žitie v pološere, prípadne si myslí že umelé osvetlenie je na svietenie aj cez deň. Pri neustále zvyšujúcich sa cenách energie to nie je ani ekonomické.

Ten kto porovnal presvetlenie osvetľovacími systémami cez strechu alebo cez bočnú stenu, musí uznať, že svetlo cez strechu je podstatne intenzívnejšie, ako prestup difúzneho svetla. Preto už pri otvore s priemerom 250 mm a takmer dokonalej jej vnútornej odrazovej ploche dochádza k nádhernému svetelnému efektu aj pri zamračenej oblohe.

Sledovanie len jednoduchého fyzikálneho javu, ako je odraz svetla priviedlo v Austrálii v roku 1980 objaviteľa svetlovodu na myšlienku priviesť svetlo trubicovým systémom zo strešného systému do interiéru. Výsledný efekt už pri materiáli s minimálnou odrazovou schopnosťou bol príjemným prekvapením. Následný vývoj, skúšky a požiadavky zákazníkov formovali konštrukciu svetlovodu, až v roku 1986 došlo k patentovaniu jedinečnej konštrukcie a vlastnostiam tohto výrobku pod značkou Solatube.

História SOLATUBE

Produkcia a výroba Solatube

Na vybudovanie dostatočného výrobného potenciálu pre potreby zákazníkov bol v kalifornskom San Diegu postavený závod na výrobu svetlovodov Solatube. Tieto sa stali priekopníkom v oblasti svetlovodov a svojim potenciálom a kvalitou za obdobie svojej pôsobnosti neustúpili z pozície svetového lídra v tejto oblasti.

Plníme Vaše požiadavky

Spoločnosť Solatube International disponuje špecializovaným vývojovým oddelením so špičkovým personálnym obsadením. Výsledkom napĺňania požiadaviek zákazníka bolo vyvinutie a zavedenie do výroby dodnes najlepšieho odrazového materiálu používaného v oblasti svetlovodov Spectralight® Infinity s odrazovou schopnosťou 99,97%. Tento materiál naplnil požiadavky zákazníkov na dokonalé presvetlenie interiéru aj v období, keď slnko vstupuje na oblohu, keď zapadá a v období jeho minimálnej intenzity. V tomto období prináša každá desatina percentuálnej odchýlky v odrazovej schopnosti materiálu výrazné zníženie svetelného efektu.

Prečo Svetlovody Solatube®

Svetlovody Solatube nie sú navrhnuté iba na privedenie denného svetla. Na vytvorenie Systému denného osvetlenia je totiž potrebné viac, než to čo vidí oko. Naši inžinieri premysleli i tie najmenšie nuansy a navrhli produkty, ktoré sú vo svojom odbore svetovou jednotkou.

Cenová kalkulácia