+ 421 903 200 555

Kontakty

Kancelária & Showroom Bratislava

SOLA SYSTEM SLOVAKIA, s.r.o.

Hrachová 43, 821 05 Bratislava

Ing. Vladimír Adamec

Riaditeľ

Mobil: 0903 470 123

e-mail: adamec@solatube.sk

Ing. Elena Adamcová

Obchod a Marketing

Mobil: 0903 200 555

e-mail: adamcova@solatube.sk

Mgr. Matej Berec

Obchod

Mobil: 0910 345 154

e-mail: obchod@solatube.sk

Kancelária Pravenec:

Bc. Silvia Vargová

Financie, Logistika, Obchod

Mobil: 0903 258 118

e-mail: solatube@solatube.sk

Sídlo a fakturačné údaje:

Pravenec 271/A, 972 16 Pravenec

IČO: 36 558 141

IČ DPH: SK 2021803245

Zápis v OR: Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: sro, Vložka č. 18176/R

Bankové spojenie:

ČSOB č.ú. 400 358 33 85/7500

IBAN: SK86 7500 0000 0040 0358 3385

Prečo Svetlovody Solatube®

Svetlovody Solatube nie sú navrhnuté iba na privedenie denného svetla. Na vytvorenie Systému denného osvetlenia je totiž potrebné viac, než to čo vidí oko. Naši inžinieri premysleli i tie najmenšie nuansy a navrhli produkty, ktoré sú vo svojom odbore svetovou jednotkou.

Cenová kalkulácia