+ 421 903 200 555

Technológia

Technológia

Srdcom a dušou každého produktu Solatube® sú inovatívne technológie, vývoj ktorých sa datuje od roku 1986. Svetlovody Solatube® ponúkajú v každom detaile konkurenčne výhodnejšie riešenie. Vyspelá optická technológia Raybender® 3000 a odrazový materiál Spectralight® Infinity nám umožňujú výrazne vyššiu efektivitu prenosu denného svetla (LTE) v porovnaní s akoukoľvek značkou alebo napodobeninou svetlovodu. Vystihuje nás najvyššia výkonnosť na trhu, správna farba svetla (CTM), minimálne tepelné straty/zisky a stabilná inovácia a patenty v obore.

Zóna zachytenia svetla

Raybender® 3000 Technológia
 • Opticky aktívna kopula využíva priestorové Fresnelove šošovky
 • Usmerňuje slnečné lúče dopadajúce pod nízkym uhlom
 • Zabraňuje nadmernému prísunu svetla v letných mesiacoch
 • Opticky aktívna kopula využíva priestorové Fresnelove šošovky
 • Zaručuje konzistentný výkon svetlovodu počas celého dňa a roka
 • Odolnosť voči UV žiareniu a nárazu, antistatická vlastnosť
LightTracker™ Reflektor
 • Patentovaný reflektor natočený na južnú stranu
 • Usmerňuje lúče dopadajúce pod ostrým uhlom

Zóna prenosu svetla

Spectralight® Infinity trubice
 • Celosvetovo najvýkonnejší odrazový materiál
 • Patentovaný 3-zložkový materiál (nosná časť hliník, izolačná vrstva na ochranu voči kondenzu a polymérová vrstva s vysoko odrazovou schopnosťou
 • Testovaný prenos lúča – 99,7% na 1 odraz
 • Nemenné farebné spektrum denného svetla
 • „Cool Tube“ efekt – patentovaný proces, ktorý zabezpečí absorpciu tepla a jeho odvod do exteriéru. Tento proces je zabezpečovaný vysoko emisivitným povrchom trubice

Zóna distribúcie svetla

Difuzéry – rozptyl svetla v interiéri
 • Ideálne spektrálne zloženie fariem
 • Možnosť svetelnej kontroly
 • Dokonalý rozptyl svetla

Všetko začína zachytávaním denného svetla. Strešná kopula je prvým a významným dielo svetlovodného zariadenia, ktorá rozhoduje o tom, aké množstvo svetla sa v priebehu dňa do svetlovodu dostane, ale aj o spôsobe ako je svetlo ďalej distribuované. Prirodzené denné svetlo osvetľuje dno svetlovodnej trubice iba malý časový úsek, napoludnie, ale väčšinu dňa dopadajú slnečné lúče pod nízkym uhlom, čo bežné prvky neriešia, t.j. tradičné systémy ako sú strešné okná alebo číre kopule tak majú problém – invazívne svetlo napoludnie a jeho nedostatok zostatok dňa. Konštrukcia kopule Solatube® tento problém rieši pomocou patentovanej technológie Raybender® 3000.

Kľúčových vlastností, ktoré je možné u kopulovitých systémoch pozorovať je ale oveľa viac. Aj druhotné vlastnosti môžu zlepšiť funkciu vášho svetlovodu. Pre vašu predstavu vám sumarizujeme výhody kopulového systému Solatube®

Patentová technológia
Raybender® 3000

 • Využíva technológiu priestorovo vypuklej Fresnelovej šošovky
 • Poskytuje 2,5 x väčšiu zbernú plochu svetla ako číra kopula
 • Usmerňuje slnečné lúče dopadajúce pod nízkym uhlom
 • Zabraňuje prenosu tepelného potenciálu svetla (koeficient SHGC)
 • Stále osvetlenie počas celého dňa

Lom svetla

V dopoludňajších a odpoludňajších hodinách, kedy vyžadujeme svetlo najviac, usmerňuje slnečné lúče smerujúce do kopule pod nízkym uhlom. Výsledkom je zníženie počtu odrazov svetla, čo zvyšuje výkion. Vysoka svetleá priepustnosť akrylátu a technológie Raybender ® 3000 dokaže pracovať nie iba so slnečným svetlom počas jasného dňa, ale účinne zachytáva aj difúzne svetlo počas zamračených dní alebo v zimnom období. Systém Raybender ®3000 je tak jediný, ktorý skutočne využíva celú škálu svetelného toku a v plnej miere ho zhodnocuje.

Regulácia prísunu tepla

Slnečné lúče, predovšetkým v letných mesiacoch môžu byť až príliš intenzívne a môžu spôsobovať nadmerné zahrievanie systému. Kopula Raybender ® 3000 zabraňuje príliš intenzívnemu prísunu energie a vďaka obsiahnutým UVC inhibítorom až do 100 nm dokáže eliminovať nadmerný prísun tepla spôsobený infračerveným žiarením.

Stabilný výkon a lepší vizuálny komfort

Usmerňovaním a efektívnou reguláciou prísunu slnečných lúčov bez ohľadu na pozíciu slnka umožníme, že výkonnosť svetlovodu je vyvážená po celý deň a celý rok. Pokiaľ je svetlo rovnomerné a konzistentné po celý deň, je vizuálny efekt oveľa lepší ako by svetlovod trpel výkonovými zmenami.

LightTracker Reflector

 • Inovatívny reflektor umiestnený vo vnútri kopule
 • Zachytáva slnečné lúče dopadajúce pod nízkym uhlom
 • Nastavením reflektora oproti južnej strane, zvýšime výkon svetlovodu

Patentovaná technológia kopulového lemu

Väčšina výrobcov inštalujte kopulu priamo na strešné lemovanie, čo je z hľadiska možných prenosov teplôt medzi kopulou, strešným lemovaním a trubicou svetlovodu nežiadúce. Jedinečným konštrukčným prvkom je preto „kopulový lem“, ktorý tvorí izolačný predel medzi strešným lemovaním a kopulou. Unikátny konštrukčný prvok obsahuje mnoho ďalších funkcií, ktoré sú pre svetlovod dôležité.

 • Zabraňuje nežiaducemu prenosu teploty z kopule na ďalšie prvky svetlovodu
 • Umožňuje precíznu a tesnú fixáciu kopule s hornou časťou základnej sady
 • Umožňuje napojenie vnútornej tepelno-izolačnej kopule zo systém Climate Control
 • Drážkový systém umožňuje osadiť kopulu cez kopulové skrutky (prekrýva ich)
 • Obsahuje 4 membrány na odvod vzdušnej vlhkosti a na druhej strane prevetráva kopulu
 • Zabraňuje vniknutiu prachu a nečistôt

Mechanické vlastnosti kopule Raybender® 3000

Niektorí predajcovia uvádzajú problém so „žltnutím“ kopule. Môžeme vás ukľudniť, nakoľko moderné akryláty obsahujú všetky opatrenia zabezpečujúce materiálovú stálosť, ktorá je na úrovni najlepšieho skla. Výdrž kopule garantujeme.

 • Vyrobená z vysoko odolného akrylátu, ktorý nepodlieha žltnutiu
 • Obsahuje inhibítory filtrujúce nežiaduce UVA a UVB žiarenie
 • UV inhibítory zabraňujú blednutiu farieb transparentných prvkov svetlovodu ako aj predmetov v interiéri
 • Ergonomický tvar kopule má samočistiaci charakter (sneh)
 • Vynikajúce antistatické vlastnosti (prach, nečistoty)
 • Na rozdiel od skla je vhodná k eliminácii tepelných mostov
 • Odolná, pevnostne stála proti rozloženému aj bodovému tlaku (krúpy a pod.)
 • Svetelná priepustnosť je ≥ 90%

Najdôležitejšou vlastnosťou vyspelej svetlovodnej trubice je schodnosť prenášať denné svetlo na dlhé vzdialenosti bez významných svetelných strát. Patentovaný materiál Spectralight® Infinity z roku 2002 sme kategoricky určili nové vysoké kritériá pre odrazové materiály a možnú efektívnu dĺžku vedenia denného svetla. Výhodou polymerického odrazového materiálu je že s rovnakým priemerom svetlovodu Solatube dovedieme podstatne viacej svetla pri zachovaní kvality denného svetla.

Význam svetlovodnej trubice nekončí jeho odrazovými schopnosťami. Ďalšie východy sú tubusových systémov Solatube sú:

Patentovaná technológia Spectralight® Infinity

 • Najreflexnejší materiál na svete
 • Spektrálna odrazivosť 99,7%
 • Najvernejšie zobrazenie farieb
 • Poskytuje väčší výkon pri rovnakom priemer trubice
 • Poskytuje väčšiu účinnosť pri difúznej ako aj jasnej oblohe
 • Umožňuje efektívne vedenie svetla až do vzdialenosti 30 m

Význam odrazu svetla

Výrobcovia svetlovodu uvádzajú ako kľúčový parameter výkonu činiteľ odrazu daného povrchu, čo je pravda, ale oveľa dôležitejší je údaj o zachovaní svetla pri viacnásobných odrazoch, nakoľko tie vypovedajú o schopnosti zachovať svetlo najlepšie. Význam použitia materiálu Spectralight® Infinity je natoľko zásadný, že rozdiel vo výkonnosti svetlovodu s týmto materiálom a jeho metalickými imitáciami bude v bežnej dĺžke cca 4 m medzi 40 – 140 % dovedeného svetla (podľa použitého druhu trubice a kovu). Nasledujúca schéma popisuje, prečo je potrebné sledovať hodnotu činiteľa odrazu rôznych odrazových materiálov.

Porovnanie odrazových materiálov

Materiálový vzorkovník zložený z jednotlivých stočených do zužujúcich trubíc rôznych odrazových materiálov napodobňuje chovanie svetla v svetlovode. Na prvý pohľad je možné porovnať farbu a predovšetkým množstvo svetla šíriace sa v trubici. Rozdiel medzi odrazovým materiálom Spectralight® Infinity a odrazovými kovmi je zásadný a viditeľný voľným okom.

Mechanické vlastnosti materiálu Spectralight® Infinity

Medzi podstatné atribúty kvalitného svetlovodu patrí súbor mechanických vlastností, ktoré zaručia, že svetlovod nebude v dlhodobom horizonte vykazovať žiadne zmeny vo svojich odrazových vlastnostiach, teda výkone.

 • Jediný odrazový materiál vyrobený výlučne na polymerickej báze
 • Na rozdiel od odrazových materiálov z kovu sa nemôže okysličiť a korodovať
 • Zachová optické vlastnosti aj po desiatkach rokov
 • Predpokladaná životnosť minimálne 30 rokov
 • Odrazový polymerický materiál stabilný až do 125˚C

Patentovaná technológia „Cool Tube“

Svetlovody vedené z interiéru až do exteriéru budovy môžu byť potenciálnym tepelným mostom po celej svojej dĺžke. Kompozitné zloženie svetlovodnej steny (viaceré polymérové vrstvy) umožňuje významnú redukciu tepelnej vodivosti a zabraňuje vzniku rosného bodu aj bez obalenia trubice svetlovodu.

 • Viacvrstvový kompozitný tubus
 • Redukuje tepelnú vodivosť
 • Eliminuje vznik rosného bodu

Svetlovodné trubice s uhlom

V mnohých prípadoch realizácie svetlovodov je potrebné obísť prekážku, nosný trám, krokvu, väzník, ventilačné trubice. K vhodnému nasmerovaniu základných svetlovodných zostáv používame integrované ohybové kolená. V prípade ďalšej potreby uhla sa svetlovodná zostava doplní o predlžovacie trubice s uhlom až do 90˚

V interiéri, kde na nás svetlo pôsobí, sa úzko prelína vzťah farby denného svetla a spektrálna citlivosť oka vnímať správnu farbu interiéru (kolorita). Vzhľadom k tomu, že väčšina výrobcov svetlovodu nedokáže vo svojom materiáli dosiahnuť zachovanie vernosti farieb, napr. pokovované trubice robia nežiaduce modré alebo žlté svetlo (v závislosti od hrúbky a kvality postriebrenia), je potrebné tento nezanedbateľný faktor, priamo vplývajúci na zdravie človeka, brať do úvahy pri výbere svetlovodu.

Ideálne spektrálne zloženie farieb

Vedľajší účinok materiálu trubice je, že zásadne ovplyvňuje farbu svetla. Unikátnou vlastnosťou materiálu Spectralight® Infinity je práve schopnosť prenášať celé viditeľné spektrum farieb neselektívne, vďaka čomu zobrazuje farbu denného svetla. Svetlovody Solatube sú tak jediné, ktoré pri presvetlení zobrazia vašu domácnosť v reálnych farbách.

 • Jediný materiál na svete, ktorý nemení farbu svetla
 • Prenáša celé viditeľné spektrum farieb
 • Zachováva prirodzenú farbu a dynamické zmeny svetla

Difuzéry – rozptyl svetla v interiéri

 • Ideálne spektrálne zloženie farieb
 • Možnosť svetelnej kontroly
 • Dokonalý rozptyl svetla

Difúzery

Stropný difuzér predstavuje formu, ktorá podčiarkuje dizajnové rysy a tvarové línie interiéru, ale pre ideálne naplnenie predstáv musí spĺňať aj veľa technických parametrov. Od stropného difuzéra sa očakáva maximálna priepustnosť svetla, dokonalý rozptyl do interiéru, výborné tepelno-izolačné vlastnosti a v neposlednom rade kompaktnosť napojenia na svetlovodnú sústavu.

JustFrost™
JustFrost™

Jednoducho úžasné! JustFrost prináša denné svetlo v dokonalom a modernom dizajne.

TierDrop™
TierDrop™

Nádherný kaskádový dizajn v kombinácii s nízkym profilom pôsobí elegantne v každej miestnosti.

OptiView®
OptiView®

Jedinečné šošovky OptiView® prinášajú rafinovaný pohľad na oblohu.

OptiView Classic/Vusion™
Classic Vusion™

Klasické minimalistické difuzéry, ktorých dizajn ladí s väčšinou dekorácii.

QuadraFrost™
OptiView® Square

Oslňujúci pohľad na oblohu v štvorcovom dizajne.

QuadraFrost™
JustFrost™ Square

Čisté a moderné línie.

AuroraGlo™
AuroraGlo™

Keď priestor vyžaduje dizajnový element, AuroraGlo ponúka jedinečné riešenie.

VividShade™
VividShade™

Vivid Shade zdôrazňuje denné svetlo s exkluzívnym látkovým dizajnom.

Prečo Svetlovody Solatube®

Svetlovody Solatube nie sú navrhnuté iba na privedenie denného svetla. Na vytvorenie Systému denného osvetlenia je totiž potrebné viac, než to čo vidí oko. Naši inžinieri premysleli i tie najmenšie nuansy a navrhli produkty, ktoré sú vo svojom odbore svetovou jednotkou.

Cenová kalkulácia