Čo spôsobí práca v tmavej kancelárii vášmu mozgu?

https://www.fastcodesign.com/90159662/what-working-in-a-dark-office-does-to-your-brain

Takisto máte niekedy pocit, že s pokračujúcim pracovným týždňom, ste deň za dňom menej aktívnejší? Nedokážete sa sústrediť, ste čoraz viac unavenejší a oveľa menej produktívni. Môžete nad tým len mávnuť rukou a považovať to za rozptyľovanie myšlienkami, že víkend je predsa za dverami. Máme zlú správu – nevhodne osvetlené pracovné priestory dokážu ovplyvňovať vašu mentálnu kapacitu a výkon.

Nová štúdia realizovaná neurovedcami z Michiganskej štátnej univerzity, spomínaná v článku Fast Company , odhalila zmeny v štruktúre mozgu laboratórnych potkanov, ktorí boli držaní v slabo osvetlených priestoroch po dlhšiu dobu ako ostatné. (Znie vám to povedome?) Článok tvrdí, že „po vystavení nedostatočnému osvetleniu po dobu 4 týždne, potkany stratili 30% kapacity hippocampusu (oblasť mozgu zodpovedná za učenie a zapamätanie si). Tlmené svetlo takisto vplývalo na schopnosť potkanov riešiť zložitejšie úlohy.“

Zlá správa pre všetkých pracujúcich v tmavých priestoroch bez prirodzeného svetla. Ale máme aj dobré správy: Potkany, ktoré boli vystavené jasnému dennému svetlu, zlepšili svoj výkon pri riešení komplexných úloh. Potkanom, ktorí boli pôvodne vystavení iba tlmenému svetlu, podávali po dobu jedného mesiaca dostatočné dávky denného svetla a ich mentálna kapacita, ktorú stratili, sa im obnovila. Takže možno nie je ešte nič stratené.

Denne Svetlo Zdravie

Najprogresívnejšie spoločnosti sú si už dávno vedomé benefitov prirodzeného svetla na pracovisku. Samozrejme, trendom je zvyšovať počet okien a ich logické umiestnenie v budove (negatívum – zvýšené prehrievanie). Lokality, ktoré majú najviac okien, bývajú poväčšine vstupné haly, kancelárie na obvode budovy a konferenčné miestnosti. Znamená to teda, že všetci zamestnanci v kanceláriách musia trpieť nedostatkom denného svetla? Nie. Vďaka svetlovodom je možné presvetliť denným svetlom aj priestory, kde to bolo predtým nemožné.

Ako svetlovody fungujú? Celé to začína kopulami, ktoré sú umiestnené na strechách budov a navrhnuté tak, aby získavali slnečné svetlo skoro z akéhokoľvek uhla. Potom je toto denné svetlo prenesené dovnútra budovy cez vysoko reflexné tubusy a následne vďaka difuzérom rozptýlené v príjemnej forme do požadovaných oblastí. Čo znamená, že vďaka svetlovodom môže byť denné svetlo na každom pracovisku, dokonca aj tam, kde to nebolo ani len predstaviteľné a zamestnanci tak môžu benefitovať z prirodzeného svetla po celý deň.

Svetlovody Solatube, už viac ako 28 rokov poskytujú riešenia presvetlenia priestorov denným svetlom, či už sa jedná o kancelárie, sklady, predajne, ale aj obývačky , kuchyne a kúpeľne.