+ 421 903 200 555

CENOVÁ KALKULÁCIA

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár slúži na e-mailovú alebo telefonickú komunikáciu, vypracovanie cenovej ponuky, zaslanie informácií o našich produktoch, ako aj na dohodnutie si osobného stretnutia, a to aj v prípade, že zatiaľ nie ste naším zákazníkom.

Odoslaním vyplneného formulára týmto v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) beriem na vedomie a dobrovoľne súhlasím s tým, že Sola System Slovakia, s.r.o. , so sídlom 271/A, 972 16 Pravenec, IČO: 36558141, bude v súlade s ustanoveniami § 11 spracúvať moje osobné údaje na účely vybavenia mojej žiadosti a jeho postúpenia na ďalšie vybavenie, resp. vybavenie, a to v rozsahu, v akom som ich uviedol v tomto formulári. Som si vedomý/á toho, že tento môj súhlas na spracúvanie osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, a to formou listu doručeného Sola System Slovakia na adresu jej sídla. Som si vedomý/á mojich práv podľa § 28 vyššie uvedeného zákona, a to najmä: práva písomnou formou žiadať od Sola System Slovakia potvrdenie, či sú alebo nie sú moje osobné údaje spracúvané; zoznam osobných údajov, ktoré Sola System Slovakia o mne spracúva; likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracovania skončil; opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky mnou uvedené informácie a osobné údaje sú pravdivé a zaväzujem sa, že v prípade ich zmeny budem bez zbytočného odkladu o tom informovať Sola System Slovakia.

Kalkulácia cien

Každý dom je výsledkom individuálnych požiadaviek majiteľa, čo znamená, že žiadne dva domy nie sú identické. Ten váš môže byť inak rozložený, s rozličným pôdorysom, jednopodlažný alebo viacpodlažný, v inom dekore a dizajne. Tiež máme k dispozícii širokú škálu strešných lemovaní pre rovné aj šikmé strechy. Výber dekoratívneho difuzéra sa riadi individuálnym vkusom investora.

Z tohto dôvodu sú naše svetlovody Solatube navrhnuté tak, aby boli modulárne, takže môžu byť uspôsobené pre váš konkrétny priestor a vami požadované osvetlenie miestnosti. 

Toto je aj dôvod, prečo neuvádzame štandardný cenník produktov. Charakteristiky, ktoré sú jedinečné pre váš domov alebo iný priestor, ako sú stropná výška, sklon strechy, typ strešnej krytiny, svetová orientácia, výber difuzéra, všetky majú vplyv na komponenty potrebné na zabudovanie a inštaláciu svetlovodu Solatube. To isté platí aj pre náš podstrešný ventilačný systém Solar Star.

Ak chcete vedieť, koľko by ste mohli očakávať, že zaplatíte za svetlovod Solatube, po vyplnení nášho kontaktného formulára, Vám pripravíme cenovú ponuku na mieru.